PL

W 2016 roku zostaliśmy wpisani przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów substancji czynnych. Oferujemy substancje wyłącznie od producentów spełniających wszystkie wymagania związane z rejestracją produktów leczniczych.